AVE IANE PATER AVE MMXVII

It’s been a while since I was last here and much has changed. And whilst 2016 was a bitch to the world of politics and pop icons, I was lucky that the changes were mostly positive for me. That said, I pray not only for my good fortune to flourish but also for the zeitgeist of this year — may things improve. I welcome you with open arms, 2017.

And what would be a more fitting way to welcome the next 365 days than with a prayer to the Opener of ways and God of beginnings?

wp-image-1454063221jpg.jpg

Pagbati sa Iyo ng may galak at tuwa,
O Haring Tarangkahan na may dalawang mukha;
isang pakanan at isang pakaliwa,
Poon ng mga pintuan, mula langit hanggang lupa.
O Haring Tarangkahan, buksan Mo ang daan:
sa Taong ito’y nawa’y walang humadlang
sa pagtupad sa mga tungkulin na sa ami’y nakalaan;
biyaya’t pagpapala nawa’y maging katuparan.
O Poong nagbabantay sa bawat simulain,
nawa’y sa unang pag-awit at panimulang panalangin
ay buksan Mo ang daan sa lahat ng kariwasaan;
kasaganaan, kagandahan at kasiyahan.
At sa pagsilang ng bagong umaga ito,
isilang nawa sa aming mga diwa at puso
ang isang bagong pag-asa at bagong ngiti
isang bagong lakas na hindi mapapawi.
Nawa’y sa Taong ito at sa mga darating pa
ay maging matagumpay at maligaya
ang pagkamit sa aming mabubuting mithiin,
malaya sa balakid at suliranin.
O Haring Tarangkahang tagapagbukas ng Daan:
nawa’y sa susunod na Ika’y aming awitan
ay mas higit pa ang aming tuwa’t kasiyahan
sa pag-awit sa Iyong matamis na pangalan.

 

Yes, this is Tagalog. I spent half of 2016 trying to get down my prayers and songs in the tongue of my mother’s people, and though I promise to try my best to provide a good translation sometime this week, I hope you can at least enjoy the rhythm of this New Year’s prayer to Janus. Ave Iane Pater! Luwalhati sa Iyo!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s